Lifemark® återvinningsmärkning

Världens första återvinningsmärkning av kablar

LifemarkExakt vilken miljö vi har om 40 år vet ingen men vi kan redan idag arbeta för att  förutsättningarna blir de bästa. Därför talas det mycket om produkters livscykler och om kretsloppstänkande. All miljöpåverkan från råvarutillverkning till skrotning ska beaktas. Det vi producerar idag och som har tjänat ut imorgon, ska inte lämna några spår efter sig. Inte minst gäller detta alla kablar som grävs ner och byggs in överallt i vår omgivning.

Som världens första kabeltillverkare har Nexans infört Lifemark™ återvinningsmärkning på sina kablar. En världsunik märkningsmetod som i klartext beskriver vilka ämnen som finns i kabeln. Innehållsdeklarationen präglas in på kabelns utsida -manteln- och kan läsas av den som hanterar kabeln.

finns bara på kablar från Nexans

gör inget avkall på andra egenskaper hos kabeln

är en patenterad metod

medför ingen extra kostnad

Lifemark™ är vårt första, konkreta steg mot att öppet och fullständigt redogöra för
våra produkters miljöpåverkan under hela sin livstid.

Länkar:

Kontakt:

Strömsjö Katrin Marknadschef Installation, Telekom, Elnät
Tel 0325 - 801 34
Fax 0325 - 803 22
katrin.stromsjo@nexans.com