Kvartalsvis ekonomisk information

2014 Third-Quarter Financial Information

2014-11-05

Today, Nexans announced its sales for the third quarter of 2014.

Mer...

2014 First-Quarter Financial Information

2014-05-06

First-quarter 2014 performance in line with the Group's transformation plan. Continued implementation of strategic initiatives.

Mer...

Finansiell information – Första kvartalet 2013

2013-04-25

2013-04-25 – Nexans offentliggjorde i dag finansiell information för första kvartalet 2013 och redovisade en omsättning på 1,668 miljarder euro eller 1,130 miljarder euro mätt i fasta metallpriser.

Mer...

Finansiell information för tredje kvartalet 2012

2012-10-22 – Nexans offentliggjorde idag finansiell information för tredje kvartalet 2012 och redovisade en omsättning på 1 819 miljoner euro.

Mer...

Finansiell information för första kvartalet 2012

2012-04-25

2012-04-25 – Nexans offentliggjorde i dag finansiell information för första kvartalet 2012 och redovisade en omsättning på 1 752 miljoner euro.

Mer...

Finansiell information för tredje kvartalet 2011

2011-11-02

2011-10-27 – Nexans offentliggjorde idag finansiell information för tredje kvartalet 2011 och redovisade en omsättning på 1 711 miljoner euro (i löpande metallpriser), eller 1 127 miljoner euro i fasta metallpriser, vilket motsvarar en organisk försäljningstillväxt på 3,9 procent.

Mer...

Finansiell information för första kvartalet 2011

2011-04-27

2011-04-27 – Nexans offentliggjorde idag årets första kvartalsrapport och redovisade en omsättning på 1 754 miljoner euro för första kvartalet .

Mer...

Finansiell information för tredje kvartalet 2010

2010-10-28

2010-10-28 – Nexans behåller prognosen att nå en marginal på 4,5 % för hela året.

Mer...

Finansiell information – första kvartalet 2010

2010-04-22

2010-04-22 – Nexans offentliggjorde i dag siffrorna för första kvartalet 2010 och redovisade en omsättning på 1 350 miljoner euro.

Mer...

Ekonomisk information för tredje kvartalet 2009

2009-10-22

2009-10-22  – Idag tillkännagav Nexans sina försäljningssiffror för det tredje kvartalet 2009 som uppgick till 1 267 miljoner euro.

Mer...

Resultat första kvartalet

2009-04-22 – Nexans tillkännagav i dag första kvartalets försäljning, som blev 1 245 miljoner euro.

Mer...

Ekonomisk information för tredje kvartalet 2008

2008-10-15 – Förnyad och kraftig ökning av den organiska tillväxten i kabelverksamheten, en ökning på 7,4 % under det tredje kvartalet 2008 jämfört med 7,2 % under första halvåret 2008. – Den organiska tillväxten för hela året förväntas bli högre än det ursprungliga målet på 6 %. – Koncernens möjligheter att nå en högre rörelsemarginal än under 2007 bekräftas, trots den osäkra ekonomiska situationen.

Mer...

Resultat första kvartalet

Första kvartalets försäljning blev 1 743 miljoner euro i löpande metallpriser. I fasta metallpriser slutade försäljningen på 1 192 miljoner euro.
Mer...

Resultat tredje kvartalet 2007

2007-10-18 – Nexans tillkännagav i dag tredje kvartalets försäljning, som blev 1 776 miljoner euro. Den organiska tillväxten för kabelverksamheten var 12,5 %.
Mer...

Resultat första kvartalet 2007

2007-04-17 – I dag tillkännagav Nexans första kvartalets försäljning, som slutade på 1 805 miljoner euro (i löpande metallpriser) I fasta metallpriser blev försäljningen 1 194 miljoner euro, vilket avspeglar en organisk tillväxt på 6 %.
Mer...