Hållbar utveckling

Nexans arbetar för en hållbar framtid

Bolagsstyrning och etik

Vinna intressenternas förtroende. Nexans vill kännetecknas av professionalism, integritet, sin styrning och sitt åtagande att stödja en ansvarsfull ekonomi.

Engagerade medarbetare och lokalt stöd

Främja engagemang och adressera behov. Nexans stärker sitt arbetsmiljöprogram och sin säkerhetsutbildning och kombinerar engagemang med sponsring.

 

Miljö och produkter

Minska påverkan, erbjuda lösningar. Nexans arbetar för att minska sin påverkan på miljön och för att erbjuda sina kunder hållbara produkter och lösningar.