Nexans Foundation

Till följd av Nexans internationella expansion har det blivit naturligt att skapa en mer global plattform för stöd till samhälls- och välgörenhetsprojekt med utgångspunkt i Nexans värderingar. Instiftandet av Nexans Foundation i början av 2013 gav oss ramarna för detta engagemang och gör det möjligt för oss att samordna den stora mängden aktiviteter och initiativ från våra medarbetare i de regioner och länder där koncernen är verksam. Vi kan även samla aktiviteterna kring ett gemensamt övergripande mål – att främja energitillgången i utsatta samhällen runt om i världen – en filantropisk ambition att bidra till att lösa ett stort problem.

Energitillgång är ett måste i dagens samhälle

I dagsläget saknar 1,3 miljarder människor tillgång till energi och minst 2,7 miljarder har ingen möjlighet att laga mat i ett rent kök. Av dessa 1,3 miljarder lever mer än 95 procent i mellersta och södra Afrika eller i utvecklingsländer i Asien. Enligt uppskattningar kommer en miljard människor fortfarande inte ha tillgång till energi år 2030, och möjligheten till hygienisk matlagning kommer inte att ha förbättrats alls.

Genom sin stiftelse har Nexans beslutat att göra en konkret insats för att förbättra tillgången på el i utsatta samhällen världen över genom företrädesvis praktiskt inriktade organisationer och hållbara lösningar.