Innovativa kablar

En viktig faktor för att tillfredsställa våra kunder

Nexans utvecklas ständigt för att möta kundernas behov. Innovation är en nyckelfaktor för Nexans framgångar på respektive marknad.