INFIT™ passar väl in vid brandbekämpning

Hur rätt material kan rädda liv

Ceramic/polymer synergy for a first-class cable

Normalt har man använt två olika tekniker för att säkerställa brandsäkerheten hos böjlig kabelisolering, brandsäkert glimmerband och keramikbildande silikongummi

1 ceramifiable
Mikroskopisk bild på en keramifierad INFIT™-kabel

  • Stark men styv: Isolerande glimmerband har varit mycket vanlig sedan åttiotalet. Det är enkelt att använda i industriell skala och ger en bra och hård elektrisk isolering när det beläggs med korslänkad polyetylen. Kabel som tillverkas med denna teknik blir emellertid tyvärr styva och svårare att avisolera och ansluta.
  • Böjlig men sårbar: Silikongummisolering är ett bra alternativ till glimmerbandet. Materialet extruderas direkt på ledarna och ger därför en bra kompromiss mellan brandskydd och enkel installation. Dålig mekanisk hållbarhet, särskilt vid skär- och rivskador, kan emellertid innebära allvarlig försvagning vid installationen.

INFIT™ är en unik teknik, utvecklad och patenterad av Nexans, där man kombinerat glimmerbandets och den extruderade silikonisoleringens egenskaper i en polymer. Den ger den traditionella XLPE-kabelns, med glimmerband, styvhet och hanterbarhet och den flexibla, silikongummiisolerade kabelns enkla installation.

Vid brand omvandlas isoleringen i INFIT™ från ett flexibelt plasthölje till ett tufft, isolerande keramiskt lager som säkerställer kabelns integritet,

2 ceramifiable
"Kall" isolering på en mycket varm plats

dvs att brott och kortslutningar inte uppstår, vilket säkerställer driften av larm, nödbelysning, hissar, pumpar, högtalarsystem och fläktar.

 

Utvecklingen av denna teknik bygger på synergin mellan keramiktekniken och den senaste polymertekniken.

Den första utmaningen var att utveckla en plast som mycket snabbt omvandlas till en keramisk skärm och effektiv isolering, oberoende av hur dramatisk temperaturhöjningen är. Den andra vara att lyckas med detta med hjälp av ett extruderbart, polymeriskt material (inte i pulverform), som klarar de mycket tuffa kraven inom kabelindustrin.

Nexans patenterade kabel INFIT™ klarar kraven i många av världens kabelstandarder och de tuffaste kraven på produktkvalitet och säkerhet. De Nexans-kablara som är isolerade med INFIT™, med benämningen ALSECURE® PREMIUM, klarar upp till 1 kV vid 1 000 °C under flera timmar, med större förkolningskohesion och elektrisk isolering..

Denna innovation sätter nya riktmärken för hela industrin.

INFIT Video