Luftledningar

Lätta och täta

Framtidens generationer av luftledningar

Vad praktiskt det skulle vara att ha alla högspänningsledningar nergrävda! Detta är emellertid ofta omöjligt, pga avstånd, geografi och höga kostnader. Då är luftledning den enda rimliga lösningen. Luftledningar är emellertid alltid en utmaning, inte minst vad gäller nedhängningen, som kan komma i svängning i hård vind eller ge upphov till seriefel och strömavbrott.

Med seriefel menar vi här en ökande serie dramatiska händelser. Högspänningsledningar kopplas i nätverk, vilket innebär att en strömmen i en ledning, t ex vid underhåll eller åsknedslag, kan kopplas över till närliggande ledningar. Pga jouleeffekten värms ledningarna upp, töjs och hänger ner över träd och grenar (de behöver inte ens få kontakt), vilket leder till kabelfel. Strömmen går då genom övriga ledningar och historien upprepas tills hela kabelnätet slagits ut, med totalt strömavbrott som följd.

Lo-Sag™ minskar denna risk väsentligt. Vanliga luftledningar är tillverkade med kraftupptagningselement av aluminium eller stål, vilket ger extra vikt och volym till ledaren, med kabeln Lo-Sag™ är försedd med en inre kärna av kolfiber med låg vikt, vilket ger den största möjliga styrka till lägsta möjliga vikt.

Lo-Sag™ är särskilt lämplig för förläggning med spann över floder och dalgångar. Detta innebär också att man klarar sig med betydligt färre stolpar vid dragning av långa ledningar.

Denna banbrytande ledare löser ett antal åldringsproblem:

  • Låg vikt: kompositkärnan är betydligt lättare än aluminium- och stålkärnor, vilket innebär att man kan dra ledningen med spann på 2,5 km. Detta innebär i sin tur att man klarar sig med färre pyloner i landskapet, men också betydligt lägre och därmed billigare torn vid spann över breda vattendrag.
  •  Mindre nedhängning: den termiska expansionskoefficienten hos kompositkärnan är även vid hög temperatur åtminstone tio gånger lägre än vid användning av stål- eller aluminiumkärna.
  • Hög mekaniskt hållfasthet: kompositkärnor är dubbelt så starka som stålkärnor.
  • Gjorda förbättringar: Vår kompakta konstruktion Aero-Z® ytterligare minskar dragkraften och risken för kabelsvängning.
  • Lägre kostnader för produktion och överföring av elkraft: tack vare användning av glödgad aluminium.
  • Finns i många olika diametrar: för att klara olika belastningar, nätverksbehov, väder osv.
  • Tillbehör:  specificerade, utvecklade och provade efter behov.
Lo-Sag™ är en unik, prisvärd ersättning för all luftkabel och ger långvarig säkerhet och tillförlitlighet.
 

New dawn for overhead lines
Ny gryning för luftledningar

 

Featherweight solution for heavyweight power
Fjäderviktslösning för höga effekter

 

Low sag for high performance
Låg nedhängning för hög prestanda