Gummikablar för låga termperaturer

Flexibla kablar i minusgrader

 En högpresterande kabel för Arktis

Klimatförändringar och global uppvärmning kommer att påverka vardagslivet på ett påtagligt sätt under kommande år och göra det möjligt för oss att arbeta, resa och utvinna och transportera råmaterial i Arktis under säkra förhållanden.

Geologiska undersökningar i USA pekar på att det i Arktis finns ungefär 13 % av ännu ej upptäckta oljereserver, 30 % av ännu ej upptäckta naturgasreserver och 20 % ännu ej upptäckta naturgasreserver i form av vätska. Gruvdriften i Alaska beräknas till ett värde av 1 miljard USA-dollar (huvudsakligen från zinkbrytning), medan man i Kanada producerar zink, guld, bly, silver och järn för en halv biljon dollar. Ett nytt kanadensiskt projekt kommer att bygga en järnväg på 150 km och två nya hamnar för att få tillgång till järnmalm för 23 miljarder dollar 300 mil in ovanför polcirkeln. Under tiden fortsätter man i nordvästra Ryssland att utvinna 25 % av världens kända mineraler i hundratals fyndigheter.

Sjötransport via ishaven kräver nya generationer tankfartyg, containerfartyg, LNG-fartyg, FPSO-fartyg och borrfartyg för djuphavsborrning, servicefartyg, prospekteringsfartyg och forskningsfartyg och till och med kryssningsfartyg för turism. Olje- , gas- och gruvindustrin kräver också järnväg och hamnanläggningar som fungerar på ett säkert sätt även under extremt kalla förhållanden.

På Nexans forskningscenter har vi redan utvecklat flera olika typer av gummikabelprodukter avsedda för användning i mycket låga temperaturer inom sjöfart, offshore, järnväg och vindkraft. Nyckeln till vår framgång med detta arbete har varit vår förståelse för och bemästrande av de faktorer som styr lågtemperaturresistansen i halogenfritt, brandbeständigt gummi.

iceflex1
Den arktiska utmaningen

Vi har nu lanserat vår banbrytande tekning  for ultra-cold cables. This is the first marine energy cable on the market qualified for use at -50°C. Normally cables become stiff and brittle in intense cold. However, this rubber-based cable remains highly flexible and resistant, while ensuring advanced fire performance.

Vi har nu lanserat vår banbrytande teknik ICEFLEX™ för kabel avsedd för extremt kalla tillämpningar, för att svara upp mot en arktiska utmaningen. Detta är den första marina kraftkabeln på marknaden som godkänd för minus 50 °C. Kablar blir normalt styva och sköra vid extremt låg temperatur. Denna gummibaserade kabel förblir emellertid flexibel och tålig, med bibehållen hög brandbeständighet..

ICEFLEX™ är avsedd för snöiga och isiga förhållanden inom en mängd olika användningsområden. Den klarar förhållandena ombord, i luften och i käle och till och med permafrost. Den klarar tvära temperaturförändringar under vår och höst, samtidigt som den ser till besättning, plattformspersonal och annan personal inte utsätts för brand, rök och frätande gaser.

Andra anmärkningsvärda egenskaper är dess förmåga att klara slag- och böjprovning vid mycket låga temperaturer, men också aggressiva kemikalier såsom t ex växeloljor, hydraulvätskor och mineraloljor och att den inte brinner..

ICEFLEX™ ICEFLEX™ blir en garanti för att naturresurserna kan utvinnas och transporteras på ett säkert sätt och bidrar på så vis till en hållbar utveckling av Arktis. Vi har redan hjälpt till att isskydda den stationära oljeplattformen Priazlamnaya i Barents hav med hjälp av ICEFLEX™.

iceflex4
LNG-fartyg

 

iceflex3
ICEFLEX™-kabel