Datorsimulering

Simulering stimulerar innovation

Mellan idé och verklighet

Simulering har funnits med under lång tid. Den tekniska utvecklingen byggde i sin linda mycket på den s k ""gissa-pröva-metoden"". Den primitiva träklubban utvecklades så småningom till en stenyxa och vidare till olika typer av yxvapen, för att sedan bli en dagens mycket vassa yxor av härdat stål och med skaft av modern, energiabsorberande plast..

"Mellan idé och verklighet…

Simulering har funnits med under lång tid. Den tekniska utvecklingen byggde i sin linda mycket på den s k ""gissa-pröva-metoden"". Den primitiva träklubban utvecklades så småningom till en stenyxa och vidare till olika typer av yxvapen, för att sedan bli en dagens mycket vassa yxor av härdat stål och med skaft av modern, energiabsorberande plast.

Den tekniska utvecklingen har inte heller varit ett tvådimensionell skeende. Utveckling och planer har ofta utgått från små modeller i stället för från blåkopior. Använde man kanske modeller när man byggde de egyptiska pyramiderna? Mycket troligt. Vi vet helt säkert att Michelangelo arbetade med en stor tredimensionell modell när han arbetade basilikan i Peterskyrkan i Rom. Man arbetade även med små modeller inom fransk konfektion. Mönster tog man ofta fram och skickade till utlandet för konfektion i form av dockor, som ofta blev unga flickors leksaker.

Senare använde man små billiga tekniska modeller för att prova konstruktionsförbättringar under verkliga förhållanden. Inom flyget har man t ex utfört mycket noggrann provning av nya vingprofiler och flygplanskroppar i rökfyllda tunnlar.

I dagens virtuella tidevarv finns det inte längre något behov av gissa-pröva-metoden, modeller eller fysiska prototyper. Vi använder i stället datorkraft, systemteori och cyberteknik för att simulera verkliga förhållanden, en situation eller en process. På detta sätt kan vi utföra noggrann provning av t ex en kabels egenskaper, säkerhet, resistans och lämplighet redan innan den faktiskt finns.

Här på Nexans kan vi simulera kabelprestanda under olika miljöförhållanden. Detta omfattar bland annat vissa nyckelegenskaper, materialegenskaper och konstruktionsegenskaper. Vid datorsimulering simuleras verkliga eller hypotetiska förhållanden. Genom att ändra på olika variabler, kan man förutse kabelns eller systemets egenskaper under vissa förhållanden.

Simulation1
Temperaturkontroll av kablar som värms upp i stålrör

Våra simuleringar förutsätter en bred definition, eftersom de omfattar en mycket komplex fysik (mekanik, temperatur, elektriskt, inkopplingsteknik) med våra egna forskningsmål.

Inriktningen varierar beroende på huruvida målsättningen är att förstå fysiska fenomen inom ramarna för ett forsknings- och utvecklingsprojekt, provning av en viss enhet i utvecklingen av en ny produkt eller att få svar på en kunds tuffa tekniska frågor genom simulering.

Generellt sett kan vi säga numerisk simulering innebär att vi kan göra följande:

  • Skapa kreativitet genom att göra det möjligt att snabbt ta fram och undersöka nya lösningar utan överdrivna investeringar
  • Simulera resultat att användas som diskussionsunderlag internt (för projektstyrning och beslutsfattande)
  • Ta fram nya produkter och lösningar för våra kunder genom att bevisa produkternas och lösningarnas fördelar vad gäller effektivitet, säkerhet, prestanda, kostnadsbesparing osv.

Simulation2
Belastningsfördelning i trycksatt kopplingsbox