Innovationer för en hållbar värld

Bidrar till hållbar utveckling hos våra kunder

Nexans arbetar hårt för att stödja kundernas arbete mot en hållbar utveckling. 

Spara energi och råmaterial

Förbruka mindre, producera bättre och minska våra verksamheters miljöpåverkan – det är bara några av de mål som driver koncernens innovationspolicy och produktionsprogram. 

Arbetsplatssäkerhet har högsta prioritet

Vår högsta prioritet är att garantera våra medarbetare en säker arbetsmiljö. 2009 införde vi ett omfattande program för förbättring av både arbetsplatsmiljö och arbetsplatssäkerhet. Syftet med detta program är att minska antalet arbetsplatsolyckor med 30 % per år.

Återvinning

Med 30 års erfarenhet av insamling och återvinning av kablar och kabelavfall erbjuder Nexans en komplett återvinningslösning.

 

Vi erbjuder våra kunder hållbara produkter och lösningar

Nexans har som ambition att uppnå en djupare förståelse för sina kunders verksamheter i syfte att bättre kunna tillgodose deras behov i varje steg i värdekedjan.

 

Hållbara innovationer

Som en del av sitt åtagande att bidra till en hållbar utveckling, kommer Nexans att uppgradera från traditionella trätrummor till  PEFC™-certifierade trummor.