Återköp av kabeltrummor

Sedan mycket lång tid tillbaka har kabeltillverkarna tillsammans ett system för återköp och omhändertagande av returtrummor som innebär att:

  • Alla använder samma standard/utförande på trummorna ”K-trummor”
  • Man tar emot returer oavsett vem som har sålt trumman under förutsättning att de uppfyller K-standard
  • Alla använder samma priser som ersättning för returnerade trummor
  • Man har gemensamma regler för värdering av skadade trummor

Selcable har, på förslag från SEG, genomfört en översyn av retursystemet och kommit fram till en ny klassningsrutin och prislista för returtrummor. Syftet med den nya prislistan är att skapa en neutral prissättning som, om trumman är korrekt hanterad, inte drabbar kunden med några extra kostnader pga. naturligt åldrande av trumman när röta upptäcks vid returtillfället.

Detta har lett fram till en ny pristabell (se nedan länk). De nya priserna gäller från den 1 juli 2015. För ytterligare information se även Selcables hemsida www.selcable.se

Vänligen fyll i filen "Mall för returnering av kabeltrummor" innan  returnering av era tomtrummor till oss (se nedan länk).
 

Mer information: