Ny VD

Anne-Lise Aukner är från och med den 1 april ny VD för Nexans Sweden AB.

VD Staffan Kullberg har beslutat att lämna Nexans för andra möjligheter utanför vårt företag.

Anne-Lise Aukner har, i tillägg till sin roll som VD för Nexans Norway, utnämnts till ny VD för Nexans Sweden.

Förändringarna träder i kraft fr o m 1 april.

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com