Den smarta staden - Nytt nummer av Kabelvärden ute

När Stockholm förbereder sig för att ta nästa steg in i en digitaliserad värld är Stokabs fibernätverk en förutsättning för framgång. Nexans hjälper Stokab bygga framtidens smarta stad.

Veronica Thunholm Kabelvärden 2018
Veronica Thunholm - vice vd i Stokab.

 

Unik fördel
Många städer anser sig i dag vara världsledande inom det som kallas Smart City – Amsterdam, Barcelona och Columbus för att nämna några. Vilken stad som är bäst beror på hur man räknar och inte sällan vem man frågar. Men Stockholm har en unik fördel: ett 1,54 miljoner kilometer långt fibernät med 18 000 kontaktpunkter som drivs av stadens bolag Stokab.
   – Genom att vårt nät finns i botten kan staden ta ett helhetsgrepp om digitaliseringen. 5G-nätet kommer att kräva ny markbunden infrastruktur och det förbereder vi nu. Vi kan inte vänta på de tjänster som 5G kan föra med sig när det är klart, då kan det ta år innan infrastrukturen är på plats, säger Veronica Thunholm, vice vd i Stokab.

Konkurrerar inte med kunder
Nätet är konkurrensneutralt, och saknar kopplingar till leverantörerna av IT-tjänster. Därmed undviks de ”silos” som kan skapas när leverantörer också äger näten.
   – Vi konkurrerar inte med våra kunder, istället bygger vi nätet för att möjliggöra konkurrens. Det har skapat en unik IT-marknad i Stockholm med över hundra operatörer och tjänsteleverantörer. Det hittar man inte någon annanstans i världen, säger Veronica Thunholm.

Testar för framtiden
 I Stockholms stad pågår i dag tester på tre centrala områden:

  • Smart trafikstyrning – innebär adaptiv styrning av ett antal trafikljus för att reglera trafiken efter trafiksituationen.
  • Smart belysning – ett projekt där man planerar att i Spånga/Tensta testa nya sätt att styra och reglera ljus, i första hand för att öka tryggheten.
  • Smarta lås – för att hemtjänst, sophämtare, fiberinstallatörer och andra ska slippa krånglig nyckelhantering.

 
Det är bara smakprov på vad som väntar. Läs mer om den smarta staden i Kabelvärden #1, 2018.


Detta är inledningen på temaartikeln i årets första nummer av Kabelvärden. Hela artikeln finns i den tidning som nu är på väg ut till alla våra prenumeranter. Du kan även läsa artikeln i den pdf-fil som finns här till höger.

Prenumerationen är kostnadsfri. Vill du prenumerera på tidningen, kontakta Åsa Dahlberg enligt nedan kontaktuppgifter.

Länkar:

Kontakt:

Eva Wallin Ansvarig utgivare
Tel 0325 - 801 98
Fax 0325 - 803 24
eva.wallin@nexans.com
Åsa Dahlberg Redaktör
Tel 0325-80166
Fax 0325-80324
asa.dahlberg@nexans.com