Press releases 2005

Nexans får kabelkontrakt i Thailand

2005-12-21 – Nexans har skrivit kontrakt, värt 18 miljoner euro, med Provincial Electricity Authority (PEA) på leverans av högspänningskabel som skall läggas mellan Khanom på Thailändska fastlandet och ön Ko Samui, Thailands tredje största ö. I detta kontrakt samarbetar Nexans i ett konsortium med Italian Thai Development PCL, en av huvudaktörerna inom Thailands infrastruktur.
More...

Véronique Guillot-Pelpel is appointed Senior Corporate Vice President Human Resources and Communications of Nexans

Paris, December 19, 2005 - As of February 1st, 2006, Véronique Guillot-Pelpel, Senior Corporate Vice President Communications since 2000, is appointed Corporate Vice President Human Resources and Communications of Nexans.
More...

Nexans wins an 18 Million Euros contract in Thailand

Paris, December 21, 2005 - Nexans, the worldwide leader in the cable industry, has signed an 18 Million Euros contract with Provincial Electricity Authority (PEA) to supply a submarine high voltage link between Khanom, on the mainland, and Ko Samui Island, Thailand’s third largest island, in the Gulf of Siam.
More...

Nexans ombord på Venus Express

2005-11-17 – Nexans har levererat all den elektriska utrustning som finns ombord på rymdsonden Venus Express som sköts upp från Baikonur i Kazakhstan den 9 november i år. Projektet leds av Nexans Harnesses för EADS Astrium SAS i Frankrike. Nexans Harnesses är ett dotterbolag inom Nexansgruppen, baserat i Belgien, som har specialiserat sig på konstruktion och produktion av elektriska kablage.
More...

Sjökabel mellan Saudi-Arabien och Bahrain

2005-11-21 – Nexans har fått en order värd 171 miljoner USD för produktion, transport och installation av en högspänningsförbindelse som skall knyta samman kraftnät i Saudi-Arabien och Bahrain.
More...

Nexans wins a 171 million USD order to supply extra-high-voltage submarine link between Saudi Arabia and Bahrain

Paris, November 21, 2005 - Nexans announced today that it has won an order from Gulf Countries Council Interconnection Authority amounting to over 171 million USD.
More...

Nexans levererar världens första umbilical-kabel med integrerad högspänningskabel för förläggning

2005-11-04 – Nexans har tilldelats ett kontrakt värderat till 98 miljoner norska kronor av BP America Production Company för att konstruera och tillverka världens första umbilical-kabel (navelsträngsförbindelse), som innehåller en högspänningskabel.
More...

Nexans on board Venus Express

Paris, November 17, 2005 - Nexans has supplied the whole electric harness on board the Venus Express spacecraft, which was launched on November 9 from Baikonur, Kazakhstan.
More...

Nexans leads co-operative project to develop 110 kV superconducting fault current limiters

Paris, November 16, 2005 - Nexans is leading a consortium to develop a superconducting fault current limiter, based on high temperature superconductors, for use on 110 kV networks.
More...

Nexans chartrar “Bourbon Skagerrak” i tre år

2005-11-07 – Nexans har ingått avtal med Bourbon Cable AS, ett dotterbolag till Bourbon Offshore Norway AS, och försäkrat sig om kontroll över det specialiserade kabelförläggningsfartyget Bourbon Skagerrak. Avtalet löper på tre år, med option på ytterligare två år.
More...

Nexans charters the specialized cable layer and construction vessel "Bourbon Skagerrak" for three years

Paris, November 7, 2005 – Nexans has entered into an agreement with Bourbon Cable AS securing control of the specialized cable layer and construction vessel "Bourbon Skagerrak".
More...

Nexans to deliver the world’s first subsea umbilical with integrated high voltage cable in the Deepwater Gulf of Mexico

Paris, November 4, 2005 - Nexans has been awarded a 98 million NOK contract by BP America Production Company to design and manufacture the world’s first subsea ...
More...

Nexans lanserar kabelsystem för industrimiljö

2005-11-02 - Nexans kabelsystem för fastighetsnätverk (LAN) utvidgas nu med en serie produkter för att möta de krav som ställs i industriella produktionsmiljöer.
More...

Nexans resultat tredje kvartalet 2005

2005-10-25 – Nexans försäljning tredje kvartalet 2005 uppgick till 1 468 miljoner euro (med rådande metallpriser). Resultatet är baserat på 14 arbetsveckor jämfört med 13 under samma period föregående år.
More...

Nexans fortsätter annonssamarbete med Saatchi & Saatchi

2005-10-04 - Nexans, som är en av världens största tillverkare av kablar, fortsätter sitt annonssamarbete med Saatchi & Saatchi. Liksom föregående år arbetar Nexans i Sverige direkt med Saatchis team i Paris.
More...

Nexans levererar världens första kontaktlösa, supraledande spolar för höga temperaturer för industriella tillämpningar

2005-09-21 – Nexans har levererat världens första kontaktlösa, supraledande spolar för höga temperaturer för industriella tillämpningar. Kunden för denna prototyp är Siemens AG’s Corporate Technology division, som testar den för användning i generatorer.
More...

Nexans öppnar sin första fabrik i Ryssland

2005-09-26 – Vid en presskonferens i dag i Moskva tillkännagav Nexans officiellt att man kommer att bygga sin första fabrik i Ryssland.
More...

Nexans supplies the world's first high temperature superconductor contactless bearing to go on test for an industrial application

Paris, September 21, 2005 - Nexans has supplied the world's first contactless bearing based on high-temperature superconductors to go on test for use in an industrial ...
More...

Nexans opens its first production plant in Russia

Moscow, September 26, 2005 – At a press conference held today in Moscow, Nexans, the worldwide leader in the cable industry, officially announced that it will build its first plant in Russia.
More...

Nexans and iTRACS Corporation® announce strategic global partnership to provide Intelligent Infrastructure Management Solutions

Paris, August 17, 2005 - Nexans and iTRACS Corporation have formed a strategic partnership to provide a wide range of intelligent infrastructure management (IIM) ...
More...

Nexans undertecknar joint-venture-avtal med Superior Essex

2005-07-28 - Nexans bekräftar i dag undertecknandet av ett joint-venture-avtal med Superior Essex avseende Nexans spoltrådsverksamhet i Europa (40 % Nexans och 60 % Superior Essex).
More...

Nexans säljer sin elgrossistverksamhet i Norge till Ahlsell

2005-07-21 – Nexans har skrivit avtal med Ahlsell om försäljning av sin elgrossistverksamhet i Norge (Nexans Distribusjon AS) för 45 miljoner euro.
Ahlsell är ett ledande nordiskt handelsföretag som erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom VVS, El, Verktyg & Maskiner, Kyl och GDS (Gör-Det-Själv).

More...

Halvårsresultat: Starkt ökad lönsamhet

2005-07-21 – Under styrelseordförande Gérard Hausers ledning sammanträdde Nexans styrelse den 20 juli 2005 för att gå igenom resultatet för första halvåret 2005
More...

Nexans levererar kabel till järnvägsprojektet Qinghai-Tibet

2005-06-29 – Nexans har erhållit en order av Bombardier-Sifang-Power Transportation Ltd (BSP) på kraft- och kontrollkablar till de avancerade järnvägsvagnarna i järnvägsprojektet Qinghai-Tibet. Totalt 222 vagnar ingår i projektet.
More...

Nexans bildar ny affärsenhet

2005-08-04 - Nexans bildar ny affärsenhet under ledning av Nexans Cabling Solutions kallad Nexans Intelligent Enterprise Solutions (IES), som kommer att specialisera sig på produkter och tjänster under varumärket LANSense™.
More...

Nexans has signed the Joint Venture agreement with Superior Essex concerning its winding wires business in Europe

Paris, July 28, 2005 - Nexans announces today the signature of the Joint Venture agreement with Superior Essex concerning Nexans winding wires business in Europe (40% Nexans and 60% Superior Essex).
More...

Nexans sells its distribution activities in Norway to Ahlsell

Paris, July 21, 2005 - Nexans, the worldwide leader in the cable industry, has signed an agreement with Ahlsell for the sale of its distribution activities located in Norway (Nexans Distribusjon AS)...
More...

Nexans to supply rolling stock cables for the Qinghai-Tibet Railway Project, a new line through China reaching 5, 072 meters above sea level

Paris, 29 June 2005 - Nexans, has been awarded an order by Bombardier-Sifang-Power Transportation Ltd. (BSP) to supply power and control cables for the high grade railway cars of the Qinghai-Tibet Railway Project.
More...

Integrerat fiber/kopparuttag hanterar fiberöverskottet vid terminering

2005-06-16 - Nexans introducerar ett nyutvecklat fiberuttag som gör det möjligt att hantera fiberöverskott och skarvhylsor vid terminering av fiber ända ute vid arbetsplatsen. Dessutom kan uttaget integrera koppar och fiber i ett gemensamt uttag. 
More...

Nexans vinner kontrakt på leverans av koppar- och fiberkablar till Atlas Telecom Network Romania värt 15 miljoner euro

2005-06-21 - Nexans har fått ett kontrakt av Atlas Telecom Network Romania, en privat rumänsk teleoperatör, värt 15 miljoner euro för leverans av 2 300 km fiberkabel och cirka 6 000 km kopparkabel.
More...

Nexans creates new business unit - Nexans Intelligent Enterprise Solutions

June 20, 2005 - Nexans will create a new business unit under the management of Nexans Cabling Solutions called Nexans Intelligent Enterprise Solutions (IES), which will specialize in the development of products & services under the LANSense brand.
More...

Nexans wins a 15 million Euro contract for the supply of fibre optic and copper cables to Atlas Telecom Network Romania

Paris, June 21, 2005 - Nexans has been awarded a 15 million Euro contract by Atlas Telecom Network Romania, a private Romanian telecom operator, ...
More...

Nexans: Global Expert in Aeronautics

Paris, June 9, 2005 - Nexans is proud to exhibit the industry's most comprehensive range of aeronautic cables at the 46th International Aeronautics and Space Exhibition in Paris Le Bourget (France).
More...

Bolagsstämma 2 juni 2005

2005-06-02 - Nexans höll sin bolagsstämma den 2 juni 2005 under ledning av styrelseordföranden och koncernchefen Gérard Hauser. Utdelningen beslutades till 0,50 euro per aktie, jämfört med 0,20 euro föregående år. Utbetalningen är planerad till tisdagen den 7 juni.
More...

Nexans binder samman Grekland och Korfu

2005-05-24 - Nexans har tilldelats ett kontrakt värt 20 miljoner euro av det grekiska Public Power Corporation på leverans och installation av sjö- och jordkablar. Kablarna skall länka samman Sagiada på grekiska fastlandet med Agios Vassilios på Korfu.
More...

Nexans wins a 20 Million Euros turnkey contract for an energy and telecommunication link between Greece and Corfu

Paris, 24 May 2005 - Nexans has been awarded by the Public Power Corporation of Greece a 20 Million Euros contract for the supply and installation of submarine and terrestrial cables which will link Sagiada (Greece) to Agios Vassilios (Corfu).
More...

Nyutvecklad grävmaskin för krävande havsbottnar

2005-05-02 - Nexans har konstruerat en ny undervattensgrävmaskin för den besvärliga havsbottnen vid gasfältet Ormen Lange på den norska kontinentalsockeln.
More...

Nytt kontrakt på sjökabel till Alaska

2005-05-02 - Nexans har tilldelats ett kontrakt värt omkring 7,5 miljoner dollar av Alaska Electric Light and Power (AEL&P) för leverans och installation av en 3-ledad 69 kV kraft-PEX-kabel.
More...

Nexans: contract for a submarine cable in Alaska

OTC Houston, May 2, 2005 - Nexans, the worldwide leader in the cable industry, has been awarded a contract of approximately 7.5 million USD, by Alaska Electric Light and Power (AEL&P), for the supply and installation of a 3 core 69 kV XLPE solid dielectric submarine cable.
More...

Nexans innovative Spider dredging system, levels the seabed at depths of 1,000 m before laying cables

OTC Houston, May 2, 2005 - Nexans has developed a new steep terrain dredger/ sub-sea intervention vehicle for the demanding seafloor terrain of the Ormen Lange gas field on the Norwegian continental shelf.
More...

Första kvartalets resultat

2005-04-20 - Nexans tillkännager en försäljning på 1 166 miljoner euro (vid fasta metallpriser) för första kvartalet 2005.
More...

Nexans vinner umbilicalkontrakt

2005-04-12 - Nexans har erhållit ett kontrakt värt 50 miljoner euro av Dolphin Energy för att producera och installera den kemiska insprutnings- och kontrollumbilicalkabeln för projektet Dolphin Gas i Mellanöstern.
More...

Nexans öppnar ny fabrik för specialkablar i Shanghai, Kina

2005-04-13 - I närvaro av Nexans koncernchef Gérard Hauser hölls en högtidlig invigningsceremoni för att markera den offentliga produktionsstarten vid Nexans nya specialkabelfabrik i kinesiska Shanghai. 
More...

Nexans wins 50 million Euro umbilical contract for Dolphin Gas Project

Paris, April 12, 2005 - Nexans has been awarded a 50 million Euro contract by Dolphin Energy to manufacture and install the chemical injection/control umbilicals for the Dolphin Gas project in the Middle East.
More...

Nexans lanserar LANmark EVO Snap-in-kontakter

2005-04-12 - Nexans lanserar en ny generation LANmark snap-in-kontakter - LANmark EVO. Designen på denna nya LANmark EVO-serie har sin grund i Nexans väletablerade LANmark-5 och LANmark-6 snap-in-kontakter. EVO-serien ger installatörerna flera fördelar vid anslutningar samt tidsbesparingar runt 20 procent. Till kontaktdonet lanseras även ett nytt universellt komfortverktyg för terminering.
More...

Nexans opens a new special cables plant in Shanghai, China

Shanghai, April 6, 2005 - Nexans, the worldwide leader in the cable industry, has held a grand opening ceremony, in presence of Gérard Hauser, CEO of the Group, to mark the official start of production at its 22 million Euros special cable plant in Shanghai, China.

More...

Alcatel äger inte längre några Nexansaktier

2005-03-16 - Alcatel äger inte längre några aktier i Nexans då deras aktier köpts upp av franska och internationella investerare.
More...

Nexans får kontrakt värt omkring 22 miljoner euro på grävningar till havs för gasfältet Ormen Lange

2005-03-18 - Nexans har fått ett kontrakt av Hydro värt omkring 22 miljoner euro på grävningar till havs för gasfältet Ormen Lange. Det gäller två MEG (Mono Ethylene Glycol) rörledningar och två umbilicalkablar som skall ge service åt gasfältet, som ligger på kontinentalhyllan omkring 120 km utanför den norska kusten.
More...

Nexans launches LANmark EVO Snap-in Connectors

Paris, March 22, 2005 - Nexans, the worldwide leader in the cable industry, announces the new generation of LANmark snap-in connectors: LANmark EVO.
More...

Nexans wins a contract worth around 22 million Euros for submarine trenching services in the Ormen Lange gas field

Paris, March 18, 2005 - Nexans, has been awarded a project worth around 22 million Euros for trenching services, by Hydro for two MEG pipelines and two umbilical cables.
More...

Change in the structure of Nexans' share capital

Paris, March 16, 2005 - Further to the investment operation of today, the whole of Alcatel's shareholding in Nexans has been acquired by French and foreign investors
More...

Nexans tilldelat sjökabelkontrakt för Barrows vindkraftpark i Storbritannien

2005-03-04 - Nexans har undertecknat en överenskommelse värd mer än 8 miljoner euro med konsortiet Vestas Celtic Wind Technology Ltd och Kellogg Brown and Root Ltd (VKBR), för leverans till Barrows vindkraftpark. Den är belägen sju kilometer utanför Walney Island i Irländska sjön. Nexans kommer att leverera 27,5 km 132 kV kraftöverföringskabel, 22 km 33 kV kabel för anslutningar i land och till serviceenheter.
More...

Nexans awarded submarine cable contract for Barrow Offshore Windfarm in United Kingdom

Paris, 3 March 2005 -  Nexans will supply Offshore Windfarm (BOW) a 27.5 km 132 kV transmission cable, 22km of 33 kV infield cables and offshore/onshore site services.
More...

NorNed-kontrakt med Statnett värt 51 miljoner euro

2005-02-14 - Nexans har slutit avtal med det norska stamnätsföretaget Statnett om tillverkning av djupvattensdelen av högspänningskabeln mellan Norge och Nederländerna, NorNed. 
More...

NorNed: Nexans signs a 51 million Euros project with Statnett

Paris, February 14, 2005 - Nexans, the worldwide leader in the cable industry, has concluded an agreement with Statnett
More...

Nexans lanserar

2005-02-11 - Nexans har lanserat en rad nya optiska komponenter som erbjuder kompletta lösningar för fibernätet och inkluderar både SAN (Storage Area Networks) och datahallar.
More...

em2c:s huvudkontor blir Europas första byggnad utrustad med ett plastoptofibernät från Nexans

2005-02-08 - Nexans har installerat en komplett plastoptofiberlösning (POF) i em2c:s huvudkontor. em2c tillhandahåller affärslokaler och är baserat i Lyon (Frankrike). Detta är den första byggnad i Europa som inretts med denna högteknologiska utrustning. Projektet genomfördes gemensamt av Nexans Cabling Solutions i Belgien och Nexans Research Center  (NRC) beläget i Lyon.
More...

Preliminärt resultat 2004

2005-02-03 - Solitt resultat med en positiv utveckling
More...

em2c headquarters is Europe's first building to be equipped with a Nexans Plastic Optical Fibre network

Paris, February 8, 2005 - Nexans has installed a complete Plastic Optical Fibre (POF) cabling solution for the headquarters of em2c, a provider of corporate real estate solutions based in Lyon (France).
More...

Nexans skriver kontrakt med Perenco i Västafrika

2005-01-24 - Nexans har erhållit ett kontrakt värt runt 9 miljoner euro från det europeiska oljebolaget Perenco på leverans av kraft- och kontrollkablar till deras oljefält, 40 km utanför västafrikanska Gabons kust.
More...

Nexans: contract with Perenco in West Africa

Paris, 24 January 2005 - Nexans has been awarded a contract worth approximately 9 million Euros by Perenco, to deliver power and control cables for the development of its oil fields, off the coast of Gabon, West Africa.
More...

Nexans signs an exclusive cooperation agreement for plastic-metal composite pipe production

Paris, 17 January 2005 - Nexans announces that its Machinery unit based in Hanover in Germany has signed an exclusive cooperation agreement with the Austrian company Cincinnati Extrusion GmbH. This agreement concerns the sale of equipment used to manufacture plastic-metal composite pipes.
More...

Nexans installerar världens första 420 kV XLPE-sjökabel till Ormen Lange

2005-01-11 - Nexans har erhållit ett kontrakt värt omkring 15 millioner euro för att tillverka och installera världens första 420 kV XLPE (tvärbunden polyetylen) sjökraftkabel för den pågående utbyggnaden av gasfältet Ormen Lange på den norska kontinentalhyllan. Kund är Statnett, Norges statsägda stamnätsföretag.
More...

Nexans to install the world's first 420kV XLPE submarine power cable for the Ormen Lange development

Paris, 10 January 2005 - Nexans, has won a contract worth around Euros 15 million to manufacture and install the world's first 420kV XLPE (cross-linked polyethylene) submarine power cable for the ongoing development of the Ormen Lange gas field on the Norwegian continental shelf.

More...