Nexans får kontrakt värt omkring 22 miljoner euro på grävningar till havs för gasfältet Ormen Lange

2005-03-18 - Nexans har fått ett kontrakt av Hydro värt omkring 22 miljoner euro på grävningar till havs för gasfältet Ormen Lange. Det gäller två MEG (Mono Ethylene Glycol) rörledningar och två umbilicalkablar som skall ge service åt gasfältet, som ligger på kontinentalhyllan omkring 120 km utanför den norska kusten.

CapjetMEG-rören och umbilicalkabeln skall förbinda Ormen Langes produktionsenhet, på ett djup av 1 100 m, med processanläggningen på land i Nyhamna, på norska västkusten. Nexans kommer att använda sin egen specialutvecklade maskin Capjet som med hjälp av vattenpumpar gräver ner rörledningarna och kablarna en meter i havsbotten för att skydda dem mot skador.

Grävningsarbetet kommer att starta under sommaren 2006 med två Capjet-system, som kommer att arbeta parallellt från två fartyg. Grävingar planeras också för 2007.

Fakta om Ormen Lange
Gasfältet Ormen Lange upptäcktes av Hydro 1997 och är det största gasfältet under uppbyggnad på den norska kontinentalsockeln. Fältet är omkring 40 km långt och åtta km brett och ligger på omkring 3 000 meters djup. Gasen från fältet tas in till Nyhamna, där det processas för export till Storbritannien genom en 1 200 km lång rörledning till Easington på den engelska östkusten.

Bakom exploateringen av Ormen Lange står Hydro (18,0728 %, operatör i utbyggnadsfasen), Shell (17,0375 %, operatör i produktionsfasen), Petoro (36,4750 %), Statoil (10,8441 %), BP (10,3420 %) och ExxonMobil (7,2286 %).

Related Document

Your Contact

Karin Johansson Communications
Phone +46 325 801 66
karin.johansson@nexans.com