Halvårsresultat: Starkt ökad lönsamhet

2005-07-21 – Under styrelseordförande Gérard Hausers ledning sammanträdde Nexans styrelse den 20 juli 2005 för att gå igenom resultatet för första halvåret 2005.

  • Första halvårets försäljning nådde 2 465 miljoner euro, vid fasta metallpriser 2 016 miljoner euro, jämfört med 1 959 miljoner euro första halvåret 2004 en ökning med 3 % (+ 1,3 % vid fasta växelkurser och konstanta parametrar).
  • Den operativa vinsten blev 72 miljoner euro, jämfört med 53 miljoner euro första halvåret 2004, en uppgång med 36 %. Den operativa marginalen har ökat från 2,7 till 3,6 %. 
  • Nettovinsten för första halvåret slutade på 16 miljoner euro jämfört med 35 miljoner euro per den 30 juni 2004.
  • Koncernens skulder har ökat till totalt 502 miljoner euro per den 30 juni 2005. Ökningen beror på fortsatt högt kopparpris samt investeringar i tillväxtområden. Samtidigt har reduktionen av lagernivån inom valstråd minskat långsamt. Nivån på skulderna förväntas vid årsslutet inte överstiga 320 miljoner euro.
  • Nexans bekräftar den formella överenskommelsen med Superior Essex och det definitiva avtalet skall skrivas under någon av de närmsta dagarna.  Avtalet avser försäljning av Nexans europeiska spoltrådsverksamhet och bildandet av ett joint-venture i vilket Nexans kommer att behålla ett 40 %-igt ägarintresse.
  • Nexans bekräftade även att man har sålt distributionsverksamheten i Norge för 45 miljoner euro till det svenska bolaget Ahlsell. Företagets försäljning 2004 var på 118 miljoner euro. 

I en kommentar till resultatet sa Nexans koncernchef och styrelseordförande Gérard Hauser:

– Mot bakgrund av Europas osäkra ekonomi pekar förbättringen av de operativa marginalerna på koncernens förmåga att öka produktiviteten och förbättra lönsamheten genom att investera i produkter med mervärden och i länder med tillväxtmöjligheter.  Om konjunkturbilden förblir oförändrad kan dessa positiva faktorer bidra till en årlig försäljningsökning (vid fasta metallpriser och växelkurser) på 1 % till 2 %, med en tillväxt mellan 3,8 % och 4,1 % på helårsbasis.
– Avyttring av verksamheter och det uppmuntrande resultatet för första halvåret ligger i linje med de mål som sattes upp i vår strategiska plan. 

Related Document

Your Contact

Karin Johansson Communications
Phone +46 325 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

With energy as the basis of its development, Nexans, the worldwide leader in the cable industry, offers an extensive range of cables and cabling systems. The Group is a global player in the infrastructure, industry, building and Local Area Network markets. Nexans addresses a series of market segments from energy, transport and telecom networks to shipbuilding, oil and gas, nuclear power, automotive, electronics, aeronautics, material handling and automation. Nexans is a responsible industrial company that regards sustainable development as integral to its global and operational strategy. Continuous innovation in products, solutions and services, employee development and engagement, and the introduction of safe industrial processes with limited environmental impact are among the key initiatives that place Nexans at the core of a sustainable future. With an industrial presence in 39 countries and commercial activities worldwide, Nexans employs 22,700 people and had sales in 2009 of 5 billion euros. Nexans is listed on NYSE Euronext Paris, compartment A.