Mellanspänningskablar

Windfarms MV

  • Markkablar med 1-ledare (33 kV) mellan vindkraftverk och transformatorstationen.
  • ”Smarta kabellösningar” i spänningarna 24 kV och 36 kV: TSLF O, TSLF-OJ, TSLF-J tvinnade kablar samt TSLF-O och TSLF-J med 1-ledare.
  • Kostnadseffektiva sjökablar, 3-ledare, för fiberoptiska komponenter och specialarmeringar. 

Nexans levererade exportkablar samt kablarna som förbinder vindturbinerna i Anholts vindpark (Danmark), världens tredje största havsbaserade vindpark.


Cables Solutions


Markkablar
Kraftkablar/Mellanspänningskablar 12-36 kV

Våra typer av mellanspänningskablar är PEX-isolerade och används i de nordiska länderna och Baltstaterna.
Kabelkonstruktionerna är av två typer:

  • treledar-kablar
  • enledar-kablar

Nexans kablar har konstruerats för att uppfylla kundernas höga krav.
 

   
Sjökablar
Kraftkablar/Mellanspänningskablar 12-36 kV

Sjökablar är ståltrådsarmerade kablar för förläggning i vatten.