Högspänningskablar för transmission

Windfarms HV Offshore

 • Transmission av växelström (AC) på land:
  • markkablar från 60 kV till 500 kV, PEX-isolerade
  • används för kraftöverföring mellan vindkraftsparken till region- och stamnät.
 • Transmission av växelström (AC) i sjöar och hav:
  • sjökablar från 60 kV till 500 kV med olika konstruktioner:
  • 3-ledare med PEX-isolering (60−225 kV),
  • 1-ledare med PEX-isolering upp till 400 kV.
 • Transmission av likström (DC) för land- och havsbaserade anläggningar upp till 500 kV, lämplig för höga effekter och långa sträckor:
  • impregnerade kablar med integrerad returledare och
  • polymerisolerade DC-kablar.

Winfarms HV Onshore
Till vindparken Lynn-Inner Dowsing levererade och installerade Nexans en 40 km lång exportkabel till kusten.


Cables Solutions


Högspänningskablar >36 kV
Kraftkablar

Högre krav på kraftöverföring och allt mer varierande miljöer kräver ett omfattande utbud av kablar som kan erbjuda säkra kabellösningar, flexibilitet och underhåll.

Nexans tillverkar ett antal olika typer av högspänningskablar beroende på specifika krav och förläggningsförhållanden. Kablarna är PEX-isolerade och för spänningar mellan 45 till 145 kV.