Luftledningar för mellan- och högspänning

Windfarms Overhead

  • De flesta anslutningarna inom landbaserade vindkraftsparker utförs med markkabel (MV).
  • Blanklinor används för att överföra el från produktionspunkten till regionnätet
  • Det finns även avancerade ledare med speciallegeringar och/eller kompositmaterial för särskilda behov.

Nexans har ett brett sortiment av kablar i olika storlekar och legeringar som är anpassade till varje lands normer, klimat- och terrängförhållanden.


Cables Solutions


Luftledning
Kraftkablar/Mellanspänningskablar 12-36 kV

Enligt statistik är 80% av kundavbrottstimmarna från störningar i det oisolerade distributionsnätet 12-24kV. För att snabbt och kostnadseffektivt höja leveranssäkerheten kan de oisolerade linorna bytas ut mot hängkabel eller BLL.