Specialläggningsfartyg och grävmaskiner, CAPJET och Spider

Windfarms Special

  • Nexans har specialfartyg för kabelläggning till havs och använder robotar, CAPJET och Spider, för nedgrävning av kablar på havsbotten.

Nexans Capjet ROV har grävt ned mer än 3 500 km kabel och rörledningar över hela världen.