Luftburen mellanspänningskabel

Landsbyggdsdistribution

Nedfallande_tradBLL och Axclight-H är luftburna mellanspänningskablar som används för att förbättra leveranssäkerheten på landsbygden där terrängförhållanderna gör nedgrävning svår och kostsam.

 

Axclight-H
Axclight-H är en mellanspänningskabel som försetts med separat bärlina och därmed står emot nedfallande träd och snö vilket förhindrar onödiga strömavbrott.

Många elavbrott kan undvikas om en större del av elnätet byggs om med nya typer av kabelsystem. Axclight-H ger nätbolagen möjlighet att både erbjuda hög driftsäkerhet och få god totalekonomi i sina nät. Axclight-H är en kraftig kabel som försetts med separat bärlina och därmed står emot nedfallande träd och snö betydligt bättre. Eftersom det är en riktig kabel sker heller ingen kortslutning pga ledare som korsas om träd faller över den. Den hängs också upp med standardiserade uppfästningsdon som håller kostnaden nere.

Axclight-H finns i alla areor och spänningsklasser som används i de svenska fördelningsnäten
(12 och 24 kV). Kabeln finns också i en varian utan bärlina - Axclight - för enbart plöjning och schakt. Då kabeln har koppar- i ställer för aluminiumledare heter den Exclight-H.

 

 


Cables Solutions


Luftledning
Kraftkablar/Mellanspänningskablar 12-36 kV

Enligt statistik är 80% av kundavbrottstimmarna från störningar i det oisolerade distributionsnätet 12-24kV. För att snabbt och kostnadseffektivt höja leveranssäkerheten kan de oisolerade linorna bytas ut mot hängkabel eller BLL.