Marknadens utmaningar

Nya perspektiv på eldistribution

New power perspectivesDagens elkraftnät sträcker sig ofta över hela kontinenter och även mellan dessa.

Runtom i världen är Nexans en stor leverantör av kraftkabel och tillbehör för mellan- och lågspänning till statliga elnät, fördelningsnät och privata operatörer.

Kraftkabelprogrammet omfattar allt från undervattenskabel för långa distanser till markkabel och luftkabel för landbaserade kraftnät och kabeltyper finns i utföranden för alla driftsförhållanden.

Elkablar utsätts för starkt varierande driftsförhållanden och för krävande driftsmiljöer. Tillverkningen kräver därför stora kunskaper om material, konstruktion och installation, som grundar sig på en konsekvent forsknings- och utvecklingsverksamhet. Exemplevis måste jordkabel vara beständig mot de många olika markförhållanden som den utsätts för under sin livslängd såsom variationer i temperatur, vatten, vibrationer från extern påverkan etc. Kabeln måste också klara höga temperaturer på grund av effektbelastningen och värmeförhållandena i marken. I områden där jordbävningar förekommer, eller på broar, är det också viktigt att kablar och termineringar klarar mindre skakningar och vanliga vibrationer. Nexans producerar även högteknologiska kablar som t.ex. vissa typer av umbilicalkablar som används i olje- och gasfält utanför kustbandet. I dessa kablar leds både elkraft, data och vätska.

Förutom att visa vägen när det gäller nya material och konstruktioner för distributionskabel och elnät, är Nexans ledande på sådan installationsteknik som används i tuffast tänkbara miljöer, som t.ex. på havsbotten, i luften och i trånga stadsmiljöer. Även tillbehör är nyckelkomponenter i elnät och Nexans kan erbjuda specialanpassade kopplingsdon, termineringar och anslutningar som utvecklas efter användarens önskemål. Nexans kan erbjuda ett komplett program med standardprodukter och har logistiken att leverera nyckelfärdiga projekt över hela världen.