Nexans lösningar

Nexans hjälper dig att hantera utmaningarna i elnätet – i luften, på land och till havs

HV cablesNexans bidrar till en driftssäker och effektiv produktion, transmission och distribution i många av världens elnät. Vår expertis sträcker sig från att säkra kontinuerliga leveranser av koppar och aluminium, till att utveckla produkter med hög prestanda, erbjuda installations- och utbildningssupport, och att underlätta en säker och effektiv återvinning för våra kunder.

Nexans kraft- och telekomkablar med tillbehör används i värme- och gaskraftverk, i vattenkraftverk och vindparker, och produkterna är godkända för alla typer av reaktorer i kärnkraftverk. Våra lokala, nationella och internationella lösningar för elnät omfattar alla typer av teknik. Förutom att hjälpa kunderna med utformningen av kraftverken och elnäten är vi också experter på installationer i alla miljöer. Nexans har även egna fjärrstyrda robotar (ROV) för läggning av HVAC/HVDC-ledningar på havsbotten. Våra innovationer inbegriper luftledningar med hög kapacitet och kablar med extra hög spänning och supraledare. Vi har ett heltäckande utbud av tillbehör, från 1 till 525 kV.

 

Nexans expertis för tillförlitlighet och effektivitet

  • Kompetens inom produkter och installationer i luften, på land och till havs.
  • Global expertis inom både ombyggnad av befintliga elnät och utbyggnad av elnät i slumområden och på landsbygden.
  • Mervärdeslösningar som exempelvis Axclight-kabeln med både kraftöverföring och telekommunikation.
  • Avancerad forskning och utveckling för supraledare i markkablar och kompositmaterial för luftledningar.
  • Tillförlitliga leveranser genom effektiv logistik och anläggningskapacitet världen runt.
  • Oöverträffad erfarenhet av installationer med stöd av avancerad utrustning och programvara.
  • Komplett sortiment av specialdesignade skarvenheter, termineringar och omkopplingspunkter.
  • Uppfyller kraven i standarderna IEC, NF, BS, CENELEC, CSA, ASTM, EDF, ICEA, m.fl.
  • Utbildning för kabeloperatörer, underhållspersonal, högspänningsmontörer.
  • Nära samarbete med kraftverk, oberoende systemoperatörer (ISO), totalentreprenadsföretag (EPC), installatörer och underleverantörer.