Marknadsutvecklingen för järnvägssystem

Snabbare tåg kräver effektivare infrastruktur

railways_pvJärnvägstransporter är i högsta grad beroende av kvaliteten på infrastrukturen och detta inbegriper kabel och kabelsystem för telekommunikation och kraftförsörjning. Moderna höghastighetståg kräver kablar med helt andra egenskaper när det gäller bandbredd, säkerhet, elektromagnetisk immunitet och beständighet. En trend som blivit allt viktigare är gemensamma system, så att tågen enkelt kan röra sig över gränser och till och med kontinenter. För att uppnå sådan interoperabilitet måste kablarna uppfylla de nya normerna för det nya europeiska signalsystemet ERTMS/ETCS som successivt integrerar GSM-R (ett radiobaserat telekomsystem) för tågkontroll samtidigt som man fortsätter att använda äldre kontrollsystem (signalställverk) för säkerhet och redundans.

Eftersom säkerheten är en högt prioriterad fråga för världens järnvägsoperatörer efterfrågas inte bara tillförlitligare trafikledningssystem utan även materiel med förbättrade brandegenskaper, särskilt i tunnlar och stationer och på offentliga platser. Kollektivtrafik, tunnelbanor, helautomatiska tunnelbanelinjer, intercitytåg och spårvagnar ökar kraftigt, särskilt i Asien. Varje transportsätt har sina specifika kabelbehov.Vad förväntar sig järnvägsoperatörerna av en kabeltillverkare?
 

  • Ett komplett kabelutbud av hög kvalitet från samma leverantör
  • Kompetens på el-, data- och radiobaserade teknologier
  • Installation för stambanor, kollektivtrafik, tunnlar, bandragning osv.
  • Höga brandegenskaper för allmänhet och infrastruktur
  • Interoperativa transportsystem, öppna standarder och globala normer
  • Effektiva, kompakta, lätta och tåliga kabeltyper
  • Låga kostnader, minimalt underhåll, enkla uppgraderingar

Kontakt:

Dag Hamm Försäljning Telekom Key Accounts and Export
Tel 0325 - 801 81
Fax 0325 - 803 25
dag.hamm@nexans.com