Nexans lösningar

Nexans har lösningarna för utbyggnad av transportnätet

Railways AnswersNexans tillverkar en lång rad kraft-, signal- och telekablar och komponenter speciellt anpassade för framtida järnvägsinfrastrukturer.

Praktiskt taget alla kablar i offentliga områden och tunnlar är halogenfria och flamskyddade. Detta innebär låga gifthalter och minimal rökutveckling, vilket ökar överlevnadsmöjligheterna, underlättar brandbekämpning och räddningsaktioner.

Nexans utbud för avancerad telekom- och tågkontroll omfattar kabel för effektiva järnvägstrafiksystem oavsett storlek – långdistansnät/stambanor (WAN), stadsnät (MAN) för tunnelbanor, intercitytrafik och stationsnära utomhuskabel.

Nexans erbjuder huvudledningar och radiobaserad optokabel för analoga och digitala järnvägstillämpningar (ERTMS/ETCS) på många nivåer. Nexans informerar också operatörerna om utvecklingen av nya specifikationer och standarder och tillhandahåller kundanpassade konstruktioner, nyckelfärdig installation och underhåll över hela världen.

Nexans bedriver löpande forskning och utveckling för att säkerställa att samtliga produkter är konkurrenskraftiga, uppfyller moderna standarder och är miljövänliga.

Nexans för säkerhet, prestanda och komfort:

  • Samtliga el-, signal- och telekablar och -komponenter för alla infrastrukturbehov
  • Avancerade specifikationer, elektromagnetisk (EMC) immunitet och höga brandkrav
  • Europabaserad expertis för höghastighetståg över hela världen
  • Nyckelfärdiga system för stambanor och kollektivtrafik
  • Kompletta tågkontrollkabelsystem, från standardlösningar till ERTMS/ETCS
  • Kundanpassade konstruktioner för landsspecifika behov
  • Innovativ installation längs spåren, i tunnlar och på stationer
  • Öppna standarder, interoperabilitet och internationell leveranslogistik
  • Medverkar i hela förädlingskedjan, från FoU och konstruktion till underhåll och utbildning

Kontakt:

Dag Hamm Försäljning Telekom Key Accounts and Export
Tel 0325 - 801 81
Fax 0325 - 803 25
dag.hamm@nexans.com