Kraftöverföring

Matarkabel för hög- och mellanspänningPower and feeder cables

 • Matarkablar för hög- och mellanspänning (mellan 110 och 220 kV för högspänning och 6/10, 12/20 eller 18/30 kV för mellanspänning, beroende på land) överför elkraft till och från stationer längs järnvägar och tunnelbanelinjer.
 • Speciallösningar inkluderar isoleringar av etylenpropylengummi som gör kabeln flexibel samt speciella PEX-isoleringar som kan motstå vatten, olja, värme, yttre påfrestningar och extrema temperaturer samtidigt som brandrisken är låg (LFH) tack vare nyutvecklade material.
 • Nya konstruktioner erbjuderbra egenskaper, lämpliga för direkt förläggning i mark.

  Nexans uppgraderar mellanspänningskablar i Londons tunnelbana för att tillgodose de nya tågens elbehov. Vi förser tunnelbanorna i Paris, Berlin och Hamburg, och MAGLEV Transrapid i Shanghai med elkraft. De senaste framgångarna inkluderar Aten, Mexico City, Sao Paulo, Santiago och Istanbul, dit vi levererat 200 km 35 kV brandsäkra kablar.

 

Mer om våra produkter för högspänning
 

Kraftkablar och tillbehör för mellan- och lågspänning Power accessories for MV and LV

 • För normal 50Hz-transport och distribution kan det normala intervallet för hög-, mellan- och lågspänningskablar och komponenter tillämpas, med exakt samma krav som i kraftnäten.
 • Nexans producerar mellanspänningstillbehör såsom skarvar och avslut, plug-in-kontakter och bussningar samt lågspänningsskåp för luft- och markapplikationer.

  Nexans har levererat mellan- och lågspänningsanslutningar för tunnelbanor, förortslinjer och spårvägar i Frankrike och Tyskland samt levererat kabelskarvar till Shanghais State-of-the-art Transrapid. Nexans levererar till järnvägsnäten i Skandinavien.

Produktdatablad (på engelska) HV and MV power accessories
 Jordkablar

 • Nexans tillverkar kablar för jordning i många storlekar, med olika isoleringar och brandspecifikationer.

  För att förhindra stölder har Nexans utvecklat en ordningskabel som förebygger stölder.

 

Säkerhetskablar Safety cable

 • Dessa kablar kan fortfarande vara PVC-isolerade till spårvagnar, men är i allmänhet halogenfria med låg rökutveckling och flamsäkra till tunnelbanor.
 • De används huvudsakligen för utrustning (belysning, rulltrappor, automatiska dörrar) och tunnlar (ventilation).
 • Kablar för nödutrustning är också brandsäkra, så att larm och andra viktiga funtioner fungerar vid en brand.
 • Höga krav på flamskydd och till och med brandsäkerhet uppfylls av flera lågspänningskablar i olika storlekar och under olika varumärken, såsom Alsecure Premium®.

  Nexans levererar armerade säkerhetskablar i ett långsiktigt kontrakt till franska RATP, som driver Paris tunnelbana, liksom till Londons tunnelbana.


 

Brandsäkra eller flamskyddade mellanspännings- och matarkablar

I tunnelbaneprojekt efterfrågas allt mer mellanspänningsmatarkablar som är flamskyddade (enl. IEC 60332-3-22 Cat A eller B) och även att de har garantier för fortsatt drift vid brand, vilket bygger på IEC 60331, med tillämpning av driftspänningen.

Nexans har levererat brandsäkra mellanspänningskablar till tunnelbanor i Amsterdam och Budapest. Olika tekniker kan tillämpas, beroende på elektriska och miljökrav.

Mer information