Samhällsansvar

Chatta om matte

2014-11-04

Nu kan elever i Tranemo kommun chatta sig till bättre betyg genom Nexans och Tranemo kommuns gemensamma satsning "Mattecoach på nätet".

Mer...

Vårt globala engagemang

Nexans har beslutat att via en stifelse prioritera gräsrotsorganisationer och hållbara lösningar för att försöka bidra till minskad ”energifattigdom” runt om i världen.

Mer...

Sponsring

Vi sponsrar Grimsås IF och Nittorps IK, men har även sporadisk sponsring av föreningar och välgörande verksamhet.

Mer...

IKO Fritid

För Nexans anställda erbjuds genom föreningen IKO Fritid de anställda en mängd olika fritidsaktiviteter. IKO Fritid har omkring femton aktiva sektioner för olika verksamheter.

Mer...