LifemarkTM återvinningsmärkning

Världens första återvinningsmärkning av kablar

LifemarkExakt vilken miljö vi har om 40 år vet ingen men vi kan redan idag arbeta för att  förutsättningarna blir de bästa. Därför talas det mycket om produkters livscykler och om kretsloppstänkande. All miljöpåverkan från råvarutillverkning till skrotning ska beaktas. Det vi producerar idag och som har tjänat ut imorgon, ska inte lämna några spår efter sig. Inte minst gäller detta alla kablar som grävs ner och byggs in överallt i vår omgivning.

Som världens första kabeltillverkare har Nexans infört Lifemark™ återvinningsmärkning på sina kablar. En världsunik märkningsmetod som i klartext beskriver vilka ämnen som finns i kabeln. Innehållsdeklarationen präglas in på utsidan av kabelns mantel och kan läsas av den som hanterar kabeln.

 

LifemarkTM

finns bara på kablar från Nexans

LifemarkTM gör inget avkall på andra egenskaper hos kabeln
LifemarkTM

är en patenterad metod

LifemarkTM medför ingen extra kostnad

Lifemark™ är vårt första, konkreta steg mot att öppet och fullständigt redogöra för
våra produkters miljöpåverkan under hela sin livstid.

Kontakt:

Aron Andersson Produktchef Installation
Tel 0325-801 33
aron.andersson@nexans.com
Mats Klarén Teknisk support
Tel +46 325 801 70
Fax +46 325 803 22
mats.klaren@nexans.com