Lifemark™ återvinningsmärkning

Vi gör det smidigare att återvinna uttjänta kablar. Allt tack vare vår unika Lifemark™ -märkning som underlättar sorteringen. En långsiktig hållbar lösning. För en enklare vardag.

Exakt vilken miljö vi har om 40 år vet ingen men vi kan redan idag arbeta för att  förutsättningarna blir de bästa. Därför talas det mycket om produkters livscykler och om kretsloppstänkande. All miljöpåverkan från råvarutillverkning till skrotning ska beaktas. Det vi producerar idag och som har tjänat ut imorgon, ska inte lämna några spår efter sig. Inte minst gäller detta alla kablar som grävs ner och byggs in överallt i vår omgivning.

Vi har Lifemark™ återvinningsmärkning på våra kablar. En världsunik märkningsmetod som i klartext beskriver vilka ämnen som finns i kabeln. Innehållsdeklarationen präglas in på utsidan av kabelns mantel och kan läsas av den som hanterar kabeln.

 
Lifemark™ är ett bra sätt att fullständigt redogöra för
våra produkters miljöpåverkan under hela sin livstid.
  • Underlättar återvinning
  • Långsiktigt hållbar lösning
  • Unik märkning
  • Funnits i 20 år
 
Lifemark markning kabel
Lifemark  

 

Kontakt:

Aron Andersson Produktchef Installation
Tel 0325-801 33
aron.andersson@nexans.com
Mats Klarén Teknisk support
Tel +46 325 801 70
Fax +46 325 803 22
mats.klaren@nexans.com