Återvinning

Modern återvinningsanläggning

ÅtervinningAllt avfall från produktionen tas noggrant om hand i vår nya, moderna återvinningsstation, som varit i bruk sedan 1999. Den medger en finare särskiljning av material (ökat antal fraktioner). Återvinningsstationen erbjuder personalen en bra arbetsmiljö och lättare åtkomst för entreprenörer som tar hand om återvinningsmaterial.

Allt som är möjligt återvinns, till exempel går 20 % av återvunnen PVC direkt tillbaka i produktionen. Koppar och aluminium är metaller som är värdefulla råvaror. De återvinns och en del av det säljs. De flesta andra material är ofarliga eller lätta att återvinna, t ex stålband, talk och aramidgarn.
 


 

Kontakt:

Hedebark Andersson Annika Miljöchef
Tel 0325 - 802 62
Fax 0325 - 803 20
annika.hedebark@nexans.com