Omsorgsfulla materialval

Materialval

Plaster

Våra plastmaterial, som framför allt används i kablarnas isolering och mantel (yttersta skydds- och isoleringsskikt), följer RoHS-direktivet, dvs uppfyller följande krav avseende halter av olika ämnen:

  • Bly < 1000 ppm
  • Kvicksilver  < 1000 ppm
  • Kadmium  < 100 ppm
  • Sexvärt krom  < 1000 ppm
  • Polybromerad bifenyl (PBB)  < 1000 ppm
  • Polybromerad bifenyleter  (PBDE) < 1000 ppm

 

Koppar och aluminium

Koppar och aluminium används i ledare och skärmningar i kablarna. Båda metallerna är värdefulla råvaror som kan återvinnas och säljas.

Övriga material

Ytterligare material används för armering, vattentätning m m i kablarna. De flesta av dessa material är ofarliga och lätta att återvinna. Exempel är:

  • Stålarmering
  • Aramidgarn
  • Polyesterband
  • Polypropenband 

Kontakt:

Hedebark Andersson Annika Miljöchef
Tel 0325 - 802 62
Fax 0325 - 803 20
annika.hedebark@nexans.com