Miljöcertifikat

MiljöcertifikatMed kunden i centrum arbetar vi kontinuerligt för att den samlade miljöpåverkan från vår verksamhet ska bli mindre. Våra förbättringar sker i takt med vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

2003 införde Nexans ett miljörevisionsprogram och utformade en intern miljöcertifiering, EHP (Highly Protected Environment). EHP är ett bevis på att man uppfyller de strängaste miljökraven. Miljörevisionen har också till syfte att sprida kunskap om miljöfrågor inom Nexans. Med en hastighet av 25 anläggningar per år, certifierade av ett utomstående specialiserat företag (Sageris), är målet att 80 % av Nexans industrianläggningar skall vara EHP-certifierade inom tre år. Sverige tillhör de EHP-certifierade länderna.

Mer information:

Kontakt:

Hedebark Andersson Annika Miljöchef
Tel 0325 - 802 62
Fax 0325 - 803 20
annika.hedebark@nexans.com