Kvalitet i fokus

Kvalitet i fokusVi säkerställer produktkvalitén genom fortlöpande kontroller från mottagning av råvaror via tillverkningsprocesserna till kontroll av färdiga produkter. Andra hörnstenar i kvalitetsprogrammet är förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar, tillsammans med ett systematiskt arbetssätt där varje kvalitetsavvikelse rapporteras och där bakomliggande orsak analyseras.

Nexans Sweden var tidigt ute med kvalitetsarbete och blev certifierade enligt ISO 9001 redan 1990. Därmed var vi först bland kabeltillverkarna i Sverige.

Detta kvalitetssystem är grundbulten i vårt fortsatta kvalitetsprogram.

Kvalitetsutveckling

Ett kundorienterat program, som genom ett målmedvetet arbete med ständiga förbättringar och kvalitetsutveckling i företagets alla verksamheter, leder till nöjda kunder, hög produktkvalitet, ökad arbetstillfredsställelse hos alla anställda och som en följd därav bättre lönsamhet.

I linje med ovanstående mål är det i dagens föränderliga värld ett ovillkorligt krav att utveckla såväl individen som gruppen. Alla anställda går igenom allmänna och specialiserade utbildningar för att bättre svara upp mot nya krav och önskemål. Vi mäter också våra processer för att veta var vi står och för att var och en på företaget ska få den information som behövs för att fatta väl underbyggda beslut.

Kunden i fokus

För att få ännu mer nöjda kunder gör vi regelbundna kundenkäter för att ta reda på vad som är bra och vad som kan förbättras. Ett flertal projekt har genomförts och genomförs för att öka nyttan för kunden. Korta ledtider, hög leveransprecision, snabba och exakta besked samt god personlig service parad med moderna IT-tjänster är väsentliga delar i vad som efterfrågas.

Mer information:

Kontakt:

Ingela Johansson Kvalitetschef
Tel 0325 - 802 61
ingela.johansson@nexans.com