Högspänningskablar, mark

Power XLPE HVHögspänningskabel för förläggning i mark och luft samt i byggnader. 

 

Nexans levererar världens första 420 kV PEX-isolerade sjökabel till Ormen Lange  (“Long Serpent”) fältet för att ersätta äldre oljefylld kabel.


Cables Solutions


Högspänningskablar >36 kV
Kraftkablar

Högre krav på kraftöverföring och allt mer varierande miljöer kräver ett omfattande utbud av kablar som kan erbjuda säkra kabellösningar, flexibilitet och underhåll.

Nexans tillverkar ett antal olika typer av högspänningskablar beroende på specifika krav och förläggningsförhållanden. Kablarna är PEX-isolerade och för spänningar mellan 45 till 145 kV.