Mellanspänningskablar, mark

Axclight-ONexans erbjuder ett komplett sortiment av 1- och 3-ledarkablar med PEX-isolering för mellanspänningsdistribution.

Axclight är en mellanspänningskabel för distributionsnät. Det är en modern, stryktålig 3-ledarkabel med lång livslängd som passar kraven från dagens nätägare och entreprenörer.
Kablarna kan fås i ett flertal olika varianter. Axclight-O som innehåller rör för blåsning av optokabel till fjärravläsning, styrningar eller bredbandstrafik. Axclight-F med en yttermantel av HDPE vilket gör den till en stryktålig konstruktion, perfekt för kabelplöjning.

AXLJ-TT är en tvärvattentät 1-ledarkabel. Nexans erbjuder kablar i dimensionerna 50 - 630 mm².  AXLJ-F TTCL har ett halvledande skikt på yttermanteln för att möjliggöra mantelprovning innan kabelschaktet har återfyllts eller om kabeln ligger i rör eller på kabelstege och inte har tillräcklig kontakt med jordpotential. Man kan även prova manteln på trumma, för att säkerställa att kabeln inte skadats under transport.


Cables Solutions


Markkablar
Kraftkablar/Mellanspänningskablar 12-36 kV

Våra typer av mellanspänningskablar är PEX-isolerade och används i de nordiska länderna och Baltstaterna.
Kabelkonstruktionerna är av två typer:

  • treledar-kablar
  • enledar-kablar

Nexans kablar har konstruerats för att uppfylla kundernas höga krav.