Lågspänningskablar, mark

Ett heltäckande produktutbud allt från servicekablar med inbyggt rör till mekaniskt förstärkta distributionskablar. 

 

Duolex
Efter att studerat hur och varför mantelskador uppkommer har Nexans kommit fram till att dubbla mantlar ger optimal hållfasthet och konstruerat lågspänningskabeln DuolexTM med dubbla mantlar. Duolex är avsedd för eldistribution och uppfyller de höga krav som ställs på en kabel när det gäller bästa mekaniska egenskaper vid tuffa förläggningsförhållanden. Den yttre manteln är dessutom rillad vilket ger en stötdämpande effekt som motverkar intryckningsskador.

Kabeln motsvarar, med undantag för de dubbla mantlarna, en traditionell SE-N1XE. Yttermanteln är av hård polyeten (LLDPE) och innermanteln av en mjukare polyeten (LDPE), vilket innebär bibehållen flexibilitet i kombination med en "tjock" och stark mantel. En rivtråd i innermanteln möjliggör att kabeln kan avmantlas på ett säkert sätt.

 

Duolink
DuolinkSveriges bredbandsnät byggs oförtrutet ut och nätet blir alltmer finmaskigt. Det finns olika sätt för att nå fram till användarna, men den kraftfullaste lösningen - optofiber - når i allt större utsträckning ända fram till fastigheterna.

Optofiber garanterar största möjliga framtidssäkerhet i accessnätet och planeringsmönstret har därför blivit tydligt att man lägger ned några rör för optofibrer eller optokablar där det ändå grävs. Duolink erbjuder här en komplett, bredbandsförberedd lösning.

 

 


Cables Solutions


Inomhuskablar
Kraftkablar/Lågspänningskablar <1 kV

Kablar för bostäder och arbetsplatser, Nexans tillverkar och levererar ett komplett sortiment av installations- och kraft-kabel, Från 500 till 1000 volt.

   
Markkablar
Kraftkablar/Lågspänningskablar <1 kV

Markkablar för lågspänning är miljövänliga och ger den bästa driftsäkerheten för nätkunderna.


PEX-isolerade kablar används generellt och aluminiumledare för de större areorna framförallt för den låga vikten.