Luftburen lågspänningskabel

Power ABCALUS är en PE-isolerad självbärande hängspiralkabel med runda, fåtrådiga ledare av aluminium. Kabeln är en lågspänningskabel som används i distributionsnätet.

Tusentals km av Nexans ABC (ALUS) har installerats av eläntsbolaget, Tatenergo, i Tatarstan i ett  5-årigt avtal. Kabeln används också frekvent i många andra länder.


Cables Solutions


Luftledning
Kraftkablar/Lågspänningskablar <1 kV

Hängspiralkabel avsedd för upphängning i stolpar och används i distributionsnätet.