Marknadens utmaningar

Vindkraft för växande energibehov

Market challengesDen internationella vindkraftsmarknaden fortsätter att växa och expandera till nya regioner. Vindkraften står numera för mer än 3,5 procent av världens elproduktion. Enligt de mest långtgående prognoserna förväntas vindkraften år 2020 svara för 12 procent av världens elenergi i ett femtiotal länder.

Bortsett från kortare perioder har vindkraften varit ett attraktivt alternativ till fossila bränslen och kärnkraft, och beräknas växa med cirka 13 procent per år. Detta är en siffra som måste öka om de höga förväntningarna ska uppnås. Sjunkande priser på vindturbiner gör vindkraften ännu mer kostnadseffektiv och på senare tid har följande positiva trender noterats: en övergång från landbaserade till havsbaserade installationer, större vindturbiner och innovationer, som flytande vindkraftverk ute på djupt vatten i Norge och Japan.

Denna expansion gör att det behövs ny expertis. När turbiner och generatorer i de landbaserade vindkraftverken blir större måste stamnäten kunna ta hand om den ökade produktionen och det behövs fler anslutningar och pålitliga ledningar. Offshore-projekten (50–200 km utanför kusten) kräver robusta sjökablar, precision vid installationerna och effektiv transmission över långa sträckor.

På grund av den varierande produktionen från vindkraftverk behövs det framför allt stabila stamnät, vilket uppnås genom kontroll och övervakning, styrning och kommunikation.

 

Vad förväntar sig ägare av vindkraftsparker från kabeltillverkarna?

  • Land- och havsbaserad kapacitet för transmissions- och distributionsledningar
  • Professionell installationskompetens, både för anläggningar i glesbygd och ute till havs, bland annat specialiserad installationsutrustning som sänker den totala installationskostnaden.
  •  En leverantör med ett komplett sortiment av högkvalitativa kablar och tillbehör för vindparkens infrastruktur
  • Säker kraftöverföring till stamnätet under produktions-/efterfrågetoppar genom användning av avancerad övervakning av blanklinor
  • Ständig produktutveckling för att hålla jämna steg med teknik- och normutvecklingen

För att möta dessa utmaningar, förser Nexans all vindparksinfrastruktur med ett komplett utbud av kablar och tillbehör.

Länkar: