Marknadens utmaningar

Installationsmarknaden

building Market challenge Nybyggnation av småbostäder stimuleras ofta av lägre bolåneräntor, billigare material och tillgången på arbetskraft medan nybyggnation av kontor, offentliga byggnader och industrianläggningar ofta påverkas av företagens strategiska investeringar och regeringens ekonomiska politik. Dynamiken i tillväxtländer kan snart stå för 48% av byggnadsmarknaden i världen.

Trender inom kabelbranschen

Oavsett graden av konstruktion så är ett antal trender klart framväxande inom kabelbranschen och våra kunder, vilket oftast visar sig i nya förväntningar och krav. Som byggmästare, promotor, konstruktör, installatör eller systemintegratör av bostäder, offentliga- och kontorsbyggnader samt industrianläggningar, vill du se:  

  • Säkerhet: särskilt när det gäller att rädda liv och orsaka mindre skador på byggnaden
  • Hållbart byggande: energieffektivitet, hälsa och komfort, mindre miljöpåverkan
  • Snabb installation: förmonterade system, bobiner och trummor samt smarta förpackningar
  • Ökad bandbredd: för underhållning i hemmet, på företaget och industriapplikationer
  • Integrerade lösningar: för teknologier (kraft/data, kopper/fiber) och system

För att svara på dessa utmaningar, erbjuder Nexans ett komplett sortiment av kablar och tillbehör för alla typer av byggnadsinstallationer.