PVC-kabel

Ett brett sortiment av Installations- och kraftkablar med isolering i PVC upp till 1 kV.

image:1:right


Cables Solutions


Lågspänningskablar
Elinstallation

Dessa kablar används i stor utsträckning fast förlagda Inomhus. Spänningshållfastheten är upp till 1000V. Kablarna finns både som PVC och halogenfria produkter. Halogenfria kablar avger lite rök vid brand.  Kablar används inom bostäder, industrier och offentliga byggnader.

   
Installationskablar
Elinstallation

Elektrisk kabel och ledning för elinstallationer i hem, kontor, industrier och affärsfastigheter. Nexans erbjuder kablar av högsta kvalitet för alla dessa ändamål.

Halogenfria flamskyddade kablar ger ett bra motstånd vid brand, vilket följaktligen minskar brandspridningen i mer känsliga utrymmen som tunnelbanor, tunnlar och höghus. Kablarna har låg rökutveckling, vilket innebär lättare evakuering och brandsläckning. Halogenfria kablar ger minimal korrosiv skada på utrustning och stål/betong ställningar, vilket bidrar till minskad kostnad för sanering, stillestånd och inköp av ny utrustning.
   
Kopplingskablar
Elinstallation

Kopplingskablar är främst avsedda för fast skyddad installation av signal och reglerkretsar i elektriska apparater. Kablarna finns i PVC och halogenfritt flamskyddat utförande för olika användningstemperaturer.

   
Inomhuskablar
Kraftkablar/Lågspänningskablar <1 kV

Kablar för bostäder och arbetsplatser, Nexans tillverkar och levererar ett komplett sortiment av installations- och kraft-kabel, Från 500 till 1000 volt.

   
Anslutningskablar
Elinstallation

Olika typer av anslutningskablar finns för inomhus- och utomhusbruk samt för applikationer där kabeln utsätts för kraftig mekanisk påverkan. Tillverkade av PVC, halogenfria flamskyddade material eller gummi.