Brandskadebegränsande kabel (halogenfri kabel)

Installation- och kraftkablar upp till 1 kV som begränsar brandspridning och har låg rökutveckling.

Kablarna rekommenderas för användning i offentliga byggnader så som sjukhus, köpcentra, flygplatser och andra byggnader där det vistas många människor. 

LV fire-reaction cables


Cables Solutions


Lågspänningskablar
Elinstallation

Dessa kablar används i stor utsträckning fast förlagda Inomhus. Spänningshållfastheten är upp till 1000V. Kablarna finns både som PVC och halogenfria produkter. Halogenfria kablar avger lite rök vid brand.  Kablar används inom bostäder, industrier och offentliga byggnader.

   
Inomhuskablar
Kraftkablar/Lågspänningskablar <1 kV

Kablar för bostäder och arbetsplatser, Nexans tillverkar och levererar ett komplett sortiment av installations- och kraft-kabel, Från 500 till 1000 volt.

   
Kopplingskablar
Elinstallation

Kopplingskablar är främst avsedda för fast skyddad installation av signal och reglerkretsar i elektriska apparater. Kablarna finns i PVC och halogenfritt flamskyddat utförande för olika användningstemperaturer.

   
Markkablar
Kraftkablar/Lågspänningskablar <1 kV

Markkablar för lågspänning är miljövänliga och ger den bästa driftsäkerheten för nätkunderna.


PEX-isolerade kablar används generellt och aluminiumledare för de större areorna framförallt för den låga vikten.

   
Installationskablar
Elinstallation

Elektrisk kabel och ledning för elinstallationer i hem, kontor, industrier och affärsfastigheter. Nexans erbjuder kablar av högsta kvalitet för alla dessa ändamål.

Halogenfria flamskyddade kablar ger ett bra motstånd vid brand, vilket följaktligen minskar brandspridningen i mer känsliga utrymmen som tunnelbanor, tunnlar och höghus. Kablarna har låg rökutveckling, vilket innebär lättare evakuering och brandsläckning. Halogenfria kablar ger minimal korrosiv skada på utrustning och stål/betong ställningar, vilket bidrar till minskad kostnad för sanering, stillestånd och inköp av ny utrustning.
   
Anslutningskablar
Elinstallation

Olika typer av anslutningskablar finns för inomhus- och utomhusbruk samt för applikationer där kabeln utsätts för kraftig mekanisk påverkan. Tillverkade av PVC, halogenfria flamskyddade material eller gummi.