Brandsäker kabel

Med krav på funktion även under brand

Används i bostäder, offentliga och industriella miljöer. Brandsäkra kablar ser till att brandlarmsanläggningar, rökevakuering, belysning, sprinkler etc. fortsätter att fungera, även under brand.

Nexans brandsäkra kablar avger inga korrosiva gaser vid brand och har liten rökutveckling.

LV fire-resistant cables


Cables Solutions


Brandsäkra kablar
null

Brandsäkra kablar rekommenderas för användning i installationer där det är krav på funktion även under brand. Genom att använda brandsäkra kablar i viktiga alarm-, styr-, signal- och energimatningssystem får man en garanti att dessa inte slås ut även om branden når själva kablarna. Det kan vara en investering som visar sig rädda liv.

Förutom att kabeln fungerar under och efter en brand, avger Nexans brandsäkra kablar inga korrosiva gaser och endast små mängder rök vid en brand.