Värmekabel

Nexans erbjuder en mängd olika värmekablar och värmemattor för inomhuskomfort, snö och is smältning på trottoarer, uppfarter, tak och avlopp, och frostskydd av vattenrör.
En nyhet är självhäftande mattor med säkra integrerade skarvar.

Radiant heating cables

Läs mer om Nexans värmekablar här.