Solpaneler

1 kV enledare i PVC eller gummi för koppling mellan panelen till strömväxlaren eller batteri. 


Dessa flexibla halogenfria kablar har ett utomordentligt UV-skydd och lång livslängd.