Mellanspänningskabel

När mellanspänningskablar ska förläggas inomhus

Kraftkablar 12-24 kV, med ledarareor mellan 50 to 630 mm2 med en eller flera ledare. Kablarna är halogenfria och avger inga korrosiva gaser vid brand och har liten rökutveckling. 


Dessa kablar används inom tung industri så som stålverk och pappersbruk.


Cables Solutions


Inomhuskablar
Kraftkablar/Mellanspänningskablar 12-36 kV

Kablarna är PEX-isolerade och har skärm av koppar, manteln är Halogenfri och flamskyddad.