LAN och Ethernet för Industrin

Nexans har utvecklat en särskild kategori av koppar- och fiber LAN-kabel för att kunna installera lösningar för Profinet och Industriell Ethernet för den tuffare miljön som existerar i produktionsanläggninar. 

Industrial Ethernet and LANs

Volvo (Sverige)