Fiber-till-byggnaden

Various access solutions from low to high fiber count (=?432+), including duct cables, direct buried cables, mini-ducts and micro blown cables, ribbon cables, aerial short span cables and sewer cables; and associated interconnect solutions. Also Nexans supplies modular Building Basement Terminals (BBTs) or Optical Distribution Frames (ODFs) as an interface to the Building Vertical Riser.

Stokab (Sweden) and Neuf Cegetel (France)

Fiber-to-the-Building solutions 


 


Cables Solutions


Fiberoptiska skarvboxar
Tele - Data - Säkerhet/Fiberoptiska komponenter

Fiberoptiska skarvboxar används för skarvning och förgrening av fiberoptisk kabel. Skarvplatsens miljö avgör valet av skarvbox.

Skarvboxar för skarvning och förgrening av fiberoptisk kabel finns i olika storlek och utförande. Flera olika faktorer styr valet av den box som skall användas t.ex. kabeltyp, fibermängd, miljö, konfiguration (midspan) samt att säkerställa eventuella framtida förändringar. Dessa faktorer skall tas i beaktande när det slutliga valet av box skall göras.
 

Nexans sortiment innehåller boxar av olika storlek, konfiguration och material för att garantera säker installation oberoende av den miljö som skarplatsen har.

Mer information och data finns att läsa under respektive produkt.

   
Fiberoptiska kundavslut
Tele - Data - Säkerhet/Fiberoptiska komponenter

Ett komplett sortiment av kundavslut för installation i telekommunikationsnät med höga kvalitets- och prestandakrav.
 

De kundavslut som Nexans erbjuder kan köpas som lös del eller förkontakterat. I de fall som kundavslutet levereras förkontakterat kan följande erbjudas.
En till fyra fibrer med kontakttyp SC och prestanda UPC eller APC. Kundavslutet levereras komplett med panelplatta, mellan¬stycken, kontakter, fästdetaljer för väggmontering och kabelinfästning samt med önskad kabellängd av kabeltyp GACHQ, GOHGQ, TBU eller annan kabel enligt överrenskommelse.

   
Fiberoptiska mikrokablar
Tele - Data - Säkerhet/Fiberoptiska kablar

Fiberoptiska kablar som är designade för förläggning i mikrokanalisation med blåsteknik. Kablarna innehåller 2-96 primärskyddade fibrer i tuber. Kablarna är konstruerade så att maximalt antal fiber erhålls med minimal kabeldiameter.

   
Fiberoptiska skarv- och korskopplingsskåp
Tele - Data - Säkerhet/Fiberoptiska komponenter

Fiberoptiska väggskåp finns med olika uppbyggnad och konfiguration att användas vid skarvning, förgrening och/eller korskoppling av fiberoptisk kabel.

Fiberoptiska väggskåp finns i olika storlek och utförande. Valet av skåp är beroende av skåpets placering, typ av installation, antal fibrer samt det utrymme som finns till förfogande för installationen. Nexans sortiment innehåller skåp för skarvning, förgrening, korskoppling och i vissa fall en kombination av dessa funktioner. Skåpen är avsedda för inomhusinstallation.
Mer information och data finns att läsa under respektive produkt.

   
Fiberoptiska markkablar
Tele - Data - Säkerhet/Fiberoptiska kablar

Fiberoptiska markkablar som är avsedda för att användas i ortsnät, områdesnät och fastighetsområdesnät. Kabeln förläggs i mark, skyddade av kanalisation, eller i några fall för förläggning direkt i backen. Samtliga konstruktioner har en version för enbart utomhusinstallation och en version för inomhus och utomhus.