Larmkabel

Standardkablar för en enkel on / off signal från dörrar, fönster, rörelsedetektorer m.m.

Cables Solutions


Koppar-larmkablar
Tele - Data - Säkerhet/Koppartelekablar

Nexans sortiment av kablar för brandlarm, inbrottslarm och passersystem utgörs av partvinnade kablar i såväl skärmat som oskärmat utförande, oskärmade enkelkablade kablar med såväl flexibla som solida kopparledare. För passerkontrollsystem finns även kombikablar dvs kablar med både signalpar och strömförsörjningsledare.

   
Brandsäkra kablar
null

Brandsäkra kablar rekommenderas för användning i installationer där det är krav på funktion även under brand. Genom att använda brandsäkra kablar i viktiga alarm-, styr-, signal- och energimatningssystem får man en garanti att dessa inte slås ut även om branden når själva kablarna. Det kan vara en investering som visar sig rädda liv.

Förutom att kabeln fungerar under och efter en brand, avger Nexans brandsäkra kablar inga korrosiva gaser och endast små mängder rök vid en brand.

   
Koppartelekablar inomhus
Tele - Data - Säkerhet/Koppartelekablar

Med inomhus telenät avses nätet från accessnätets överlämningspunkt till de enskilda terminalerna, t ex telefon, analogt modem eller xDSL-modem. Kablarna är matchade (impedans =120 ohm) mot det fasta telenätet för att erhålla bästa prestanda vid bredbandsapplikationer. Skärmade kablar används även som anslutningskablar i telestationer.