Telekabel

Partvinnad telekabel för telefoni och bredband.


Cables Solutions


Koppartelekablar utomhus
Tele - Data - Säkerhet/Koppartelekablar

Nexans erbjuder ett komplett sortiment av metallisk telekabel för Nordens teleoperatörers fasta telenät. Samtliga kablar uppfyller operatörernas krav och konstruktionerna är anpassade för olika installationsförhållanden, d v s Nexans erbjuder kablar för installation i luft, i mark samt i sjö.

Kablar, som används för nyinstallation t ex EUALEV och EUALCEV, har uppgraderats avsende XDSL-egenskaper. Dessa kablar är även försedda med s k randmärkning, vilket innebär att parets a-ledare är försedd med en längsgående rand i samma färg som parets b-ledare för att underlätta identifieringen i samband med skarvning och terminering.