Kabel-TV

För kabel-TV finns ett antal  koaxialkabeltyper som  är anpassade för olika förläggningssätt.

Kablarna går att använda för i stort sett alla kabel-TV-nät.


Cables Solutions


Kabel-TV-kabel, basnät
Tele - Data - Säkerhet/Koaxialkablar

Nexans sortiment av koaxialkablar för basnät används för kabel-TV-nät byggda enligt SS 447 05 12, som beskriver nät med 30 TV-kanaler och 24 radiokanaler. Standarden delar upp nätet i olika delnät: Trunknät (D0), primärnät (D1), sekundärnät (D2) och fastighetsnät (D3). Nät D0-D2 betecknas basnät.

   
Kabel-TV-kabel, fastighetsnät
Tele - Data - Säkerhet/Koaxialkablar

Nexans sortiment av koaxialkablar för fastighetsnät används för kabel-TV-nät byggda enligt SS 447 05 12, som beskriver nät med 30 TV-kanaler och 24 radiokanaler. Standarden delar upp nätet i olika delnät: Trunknät (D0), primärnät (D1), sekundärnät (D2) och fastighetsnät (D3).