Videoövervakningskabel

Kombinerad koaxial- och strömkabel. Detta ger möjlighet att överföra både TV-signal och övervakningskamerans matning i samma kabel.


Cables Solutions


Övervakningskablar
Tele - Data - Säkerhet/Koaxialkablar

CCTV (Closed Circuit TeleVision) är benämningen på ett lokalt installerat kameraövervakningssystem. Ett CCTV-system består av kamera, monitor, transmission (kabel), styrsystem och lagringssystem. Nexans sortiment av kablar för CCTV utgörs av 75-ohms koaxialkabel och en kombinerad koaxial- och strömförsörjningskabel.